Komisja Europejska przez PRESSProtect wspiera bezpieczeństwo dziennikarzy w Europie

Komisja Europejska przez PRESSProtect wspiera bezpieczeństwo dziennikarzy w Europie

PRESSProtect to stale rozwijająca się platforma dla dziennikarzy i pracowników mediów w Europie, którzy z powodu swojej pracy spotykają się z przemocą, ściganiem lub nękaniem.

Strona internetowa platformy PRESSProtect prezentuje listę lokalnych, regionalnych i międzynarodowych organizacji działających na ternie Unii Europejskiej, które pomagają łagodzić sytuacje kryzysowe i wspierają dziennikarzy, by mogli wznowić swoją pracę. PRESSProtect dostarcza informacji o funduszach wsparcia w sytuacjach kryzysowych, a także o zasobach pozwalających zapobiegać zagrożeniom. Skupia się na kosztach utrzymania, wsparciu psychospołecznym i pomocy medycznej, wsparciu bezpieczeństwa cyfrowego i fizycznego, relokacji, wsparciu prawnym i wsparciu na wygnaniu.

Projekt jest rozwijany w ramach programu Media Freedom Rapid Response (MFRR). MFRR śledzi, monitoruje i reaguje na przypadki naruszania wolności prasy i mediów w państwach członkowskich UE i krajach kandydujących. MFRR oferuje konkretne wsparcie dla dziennikarzy oraz pracowników mediów w krajach członkowskich UE i krajach kandydujących, którzy są zagrożeni z powodu swojej pracy.

Organizatorem MFRR jest sojusz kierowany przez Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF), w skład którego wchodzą:

– ARTICLE19.org
– Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ)
– Free Press Unlimited (FPU)
– Instytut Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie w Lipsku (InfAI)
– International Press Institute (IPI)
– CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT).

Projekt rozpoczął się w 2020 r. i jest finansowany przez Komisję Europejską.