Kolejny krok w sprawie zmian w prawach autorskich

Kolejny krok w sprawie zmian w prawach autorskich

Jak wynika z informacji otrzymanych przez IWP, zgodnie z oczekiwaniami, na piątkowym spotkaniu COREPER państwa członkowskie przyjęły mandat do dalszych negocjacji z PE, czyli tekst prezydencji rumuńskiej. Dokładnego tekstu zaproponowanego przez RE jednak nie znamy.

Zgodnie z informacjami art. 11 prawdopodobnie przeszedł w wersji zaproponowanej 17 stycznia, natomiast w art. 13 jest wyłączenie dla MŚP, jest możliwość uniknięcia odpowiedzialności jeśli platforma spełni warunki określone w art 13. Najprawdopodobniej pozostawiono sformułowanie dotyczące treści wygenerowanych przez użytkownika i to w formie w jakiej – jak twierdzą niektórzy – niezgodnej z obowiązującym unijnym prawem w zakresie wyjątków i ograniczeń w prawie autorskim. Z tych tez powodów sektor audio/video jest przeciwko uchwaleniu dyrektywy w tej formie.

Dojdzie do kolejnych trilogue. Zaplanowane są 2 – pierwszy najprawdopodobniej w poniedziałek wieczorem (11.02) lub wtorek (12.02), drugi w środę (13.02). Jest nadal szansa, iż regulacja zostanie przyjęta jeszcze w tej kadencji PE, ale nie ma pewności i nie wiadomo, w jakim kształcie.

A tak o spotkaniu COREPER informuje Polska Agencja Prasowa