Kolejna kara nałożona na koncern Google w Europie

Kolejna kara nałożona na koncern Google w Europie

Włoski Urząd Antymonopolowy nałożył na firmę Google grzywnę 102 mln euro za nadużywanie pozycji na tamtejszym rynku wobec konkurentów.

Amerykańska firma naruszyła artykuł 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zakazane jest nadużywanie dominującej pozycji na rynku wewnętrznym lub na znacznej jego części w zakresie, w jakim może wpływać na handel między krajami członkowskimi. Kara nałożona przez tamtejszy Urząd Antymonopolowy obowiązuje tylko na terytorium Włoch.

Na Google w 2018 r. Komisja Europejska nałożyła 4,3 mld kary za wykorzystywanie dominującej pozycji aplikacji Android (m.in. konieczność instalacji przeglądarki Chrome). W 2019 r. prawie 1 miliard euro zapłaciła amerykańska firma w ramach ugody zawartej z francuską prokuraturą w toczącym się od 2015 r. dochodzeniu w sprawie unikania płacenia podatków. W ubiegłym roku francuski regulator (CNIL) zarządził 100 mln euro kary za nieprzestrzeganie prywatności użytkowników.