KE wszczyna formalne postępowanie przeciwko Facebookowi i Instagramowi na mocy aktu o usługach cyfrowych

KE wszczyna formalne postępowanie przeciwko Facebookowi i Instagramowi na mocy aktu o usługach cyfrowych

We wtorek, 30 kwietnia, Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie w celu oceny, czy firma Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, mogła naruszyć ustawę o usługach cyfrowych (DSA). Podejrzane naruszenia dotyczą polityki i praktyk firmy Meta związanych z wprowadzającymi w błąd reklamami i treściami politycznymi a także niedostępności skutecznego, zewnętrznego narzędzia w czasie rzeczywistym i monitorowania wyborów przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. KE podejrzewa, że mechanizm oznaczania nielegalnych treści w usługach, a także mechanizmy dochodzenia roszczeń przez użytkowników i wewnętrzne mechanizmy składania skarg nie są zgodne z wymogami obowiązującej w UE ustawy o usługach cyfrowych (DSA).

Wszczęcie postępowania opiera się na wstępnej analizie sprawozdania z oceny ryzyka przesłanego przez Metę we wrześniu 2023 r., a także odpowiedziach Mety na formalne wnioski KE o udzielenie informacji, publicznie dostępnych raportach i własnej analizie.

Komisja Europejska podejrzewa, że Meta nie przestrzega obowiązków wynikających z DSA związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechnianiu wprowadzających w błąd reklam, kampanii dezinformacyjnych w UE. Rozprzestrzenianie takich treści może stanowić zagrożenie dla dyskursu obywatelskiego, procesów wyborczych i praw podstawowych, a także ochrony konsumentów – uważa KE.

KE zastrzega sobie prawo do oceny charakteru szkód i oczekuje, że Meta będzie współpracować przekazując informacje niezbędne do przeprowadzenia takiej oceny. Komisja oczekuje również, że Meta szybko podejmie wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia skutecznej kontroli publicznej w czasie rzeczywistym nad swoimi usługami poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu badaczom, dziennikarzom i urzędnikom do narzędzi monitorowania w czasie rzeczywistym. Koncern Meta został również poproszony o poinformowanie w ciągu 5 dni roboczych, jakie działania naprawcze zostały podjęte w tym celu. Komisja zastrzegła sobie prawo do podjęcia środków w przypadku, gdy działania te zostaną uznane za niewystarczające.

Komisja podejrzewa, że mechanizm powiadamiania i działania firmy Meta, który umożliwia użytkownikom powiadamianie o obecności nielegalnych treści w jej usługach, nie jest zgodny ze zobowiązaniami wynikającymi z DSA.

Źródło https://ec.europa.eu/commission