KE wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w przepisach dotyczących platform cyfrowych

KE wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w przepisach dotyczących platform cyfrowych

Komisja Europejska wezwała Polskę i kilkanaście innych państw do usunięcia uchybienia i wdrożenia unijnych przepisów ws. współpracy administracyjnej między organami podatkowymi w kontekście korzystania przez podatników z platform cyfrowych. Państwa  te mają 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi i dokończenie procedury.

Dwa lata temu rada KE przyjęła zmianę w dyrektywie w sprawie współpracy administracyjnej. Zgodnie z jej przepisami platformy cyfrowe, takie jak strony internetowe i aplikacje mobilne, które umożliwiają podatnikom sprzedaż towarów, oferowanie usług osobistych online i offline lub wynajem nieruchomości lub środków transportu, muszą zgłaszać tych podatników i ich działalność gospodarczą.

Informacje takie pomogają organom podatkowym zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania lub błędnej sprawozdawczości za pośrednictwem platform cyfrowych. Wszystkie państwa UE musiały dokonać wdrożenia dyrektywy do prawa krajowego i poinformować o tym Komisję do końca 2022 r.

Polska, podobnie jak Belgia, Estonia, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Portugalia i Rumunia nie poinformowały Komisji o środkach podjętych w celu wdrożenia dyrektywy.

Źródło https://podatki.gazetaprawna.pl