KE przygotowała projekt minimalnej stawki podatku dochodowego, który obejmie cyfrowe platformy

KE przygotowała projekt minimalnej stawki podatku dochodowego, który obejmie cyfrowe platformy

Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt przepisów wprowadzających minimalną efektywną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na poziomie 15 proc. Taki poziom uzgodniono wcześniej na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Polski Instytut Ekonomiczny szacuje korzyści dla polskiego budżetu z tytułu wprowadzenia takiej minimalnej stawki CIT na ok. 800 mln euro rocznie, a Europejskie Obserwatorium Podatkowe na prawie 3,7 mld euro.

Przepisy dotkną firmy, które mają spółkę gdzieś w Unii Europejskiej (nie ma znaczenia czy działają w jednym kraju czy w kilku). Nowe regulacje obejmą m.in. globalne platformy cyfrowe, m.in.: Google, Apple, Facebook, Amazon (grupa GAFA), a podatek obejmie przedsiębiorstwa generujące co najmniej 750 mln euro skonsolidowanych rocznych przychodów. Przewidziano wyjątki, będzie można m.in. wyłączyć dochody równe 5 proc. wartości aktywów trwałych i 5 proc. kosztów wynagrodzeń.

Wprowadzenie wspólnej dla wszystkich państw UE minimalnej stawki podatku sprawi, że uciekanie z rozliczeniami CIT do rajów podatkowych stanie się nieopłacalne. Prace nad podatkiem toczyły się w OECD od kilku lat, przełomem było poparcie reformy przez kraje europejskie o niskich stawkach – takich jak: Węgry i Estonia. Szczególnie istotna okazała się zgoda Irlandii, w której europejskie siedziby ma większość amerykańskich cyfrowych platform. Stawka podatku od firm wynosi w Irlandii 12,5 proc., a w szczególnych przypadkach jest nawet zerowa.

Źródło https://podatki.gazetaprawna.pl