KE przeprowadziła niezapowiedziane inspekcje w siedzibach przedsiębiorstw działających w sektorze celulozy drzewnej

KE przeprowadziła niezapowiedziane inspekcje w siedzibach przedsiębiorstw działających w sektorze celulozy drzewnej

W dniu 12 października 2021 r. Komisja Europejska przeprowadziła niezapowiedziane inspekcje w siedzibach przedsiębiorstw działających w sektorze celulozy drzewnej w kilku państwach członkowskich. Komisja obawia się, że kontrolowane przedsiębiorstwa mogły naruszyć unijne przepisy antymonopolowe, które zakazują karteli i ograniczających praktyk handlowych (art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Urzędnikom Komisji towarzyszyli ich odpowiednicy z właściwych krajowych organów ds. konkurencji.

Masa celulozowa to suchy materiał włóknisty wytwarzany z drewna, stosowany do produkcji różnych wyrobów papierowych (chusteczek higienicznych, papieru do pisania, tektury itp.)

Niezapowiedziane inspekcje stanowią wstępny etap dochodzenia w sprawie podejrzenia stosowania takich praktyk. Fakt, że Komisja przeprowadza takie inspekcje, nie oznacza, że przedsiębiorstwa są winne zachowań naruszających przepisy antymonopolowe, ani nie przesądza o wyniku samego dochodzenia.

Komisja w pełni respektuje prawo do obrony w swoich postępowaniach antymonopolowych, w szczególności prawo przedsiębiorstw do bycia wysłuchanym.

Inspekcje przeprowadzono zgodnie ze wszystkimi protokołami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z koronawirusem, aby zapewnić bezpieczeństwo zaangażowanych osób.

Nie ma prawnego terminu zakończenia dochodzeń w sprawie zachowań a naruszających unijne przepisy antymonopolowe. Czas ich trwania zależy od wielu czynników, w tym złożoności każdej sprawy, stopnia współpracy zainteresowanych przedsiębiorstw z Komisją oraz zakresu korzystania z prawa do obrony.

Źródła: https://ec.europa.eu, https://www.drewno.pl