KE pozywa Polskę do TSUE za niedopełnienie obowiązku informowania o wdrożeniu dyrektyw o prawach autorskich

KE pozywa Polskę do TSUE za niedopełnienie obowiązku informowania o wdrożeniu dyrektyw o prawach autorskich

Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku z niedopełnieniem obowiązku poinformowania Komisji o środkach transpozycji do prawodawstwa krajowego dyrektywy dotyczącej praw autorskich. Wniosek dotyczy także niepoinformowania Komisji o wdrożeniu dyrektywy dotyczącej transmisji online.

Oprócz Polski, Komisja pozwała Bułgarię, Danię, Finlandię, Łotwę i Portugalię. Termin wdrożenia obu dyrektyw przypadał w czerwcu 2021 r. W Polsce za prace nad dyrektywami, które przygotowały Parlament Europejski i Rada UE, odpowiada resort kultury. Wniosek o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych złożono już 30 sierpnia 2021 r.

Nowe przepisy dotyczące praw autorskich regulują stosunki między podmiotami praw autorskich i platformami internetowymi takimi jak koncerny Meta (Facebook), czy Alphabet (Google) oraz kwestii wynagrodzenia artystów i twórców. Przepisy dotyczą również zakresu ochrony wolności wypowiedzi użytkowników w internecie, tak by umożliwić im legalną wymianę własnych treści.

Z kolei dyrektywa w sprawie programów telewizyjnych i radiowych reguluje udostępnianie za granicą niektórych programów telewizyjnych i radiowych w ramach ich usług online, w tym m.in. uzyskania licencji na retransmisję kanałów telewizyjnych i radiowych.

Źródło https://serwisy.gazetaprawna.pl