KE chce dla cyfrowych platform kar sięgających 10 proc. ich rocznego obrotu

KE chce dla cyfrowych platform kar sięgających 10 proc. ich rocznego obrotu

Amerykańskie firmy technologiczne będą zagrożone grzywną w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu, mogą też zostać podzielone jeśli nie będą respektować regulacji UE – wynika z projektu nowych przepisów ogłoszonych 15 grudnia przez Komisję Europejską. Jak pisze agencja Reuters propozycja ta ma uregulować działalność w UE gigantów technologicznych, takich jak Amazon, Apple, Facebook i Google.

Pakiet przepisów od dawna przygotowuje Unia Europejska. To kodeks usług cyfrowych (Digital Services Act . DSA) i towarzyszący mu akt o rynku cyfrowym (Digital Market Act . DMA). KE proponuje, by usługi cyfrowych platform internetowych, które docierają do ponad 10 proc. ludności UE (czyli obecnie ok. 45 mln użytkowników), uznać za mające charakter systemowy i dlatego powinny podlegać nowej strukturze nadzoru.

Jak podaje Reuters, właściciele cyfrowych platform będą musieli zrobić więcej, by przeciwdziałać nielegalnym treściom, niewłaściwemu wykorzystywaniu ich platform i świadomej manipulacji nimi w celu wpływania na wybory i zdrowie publiczne. Za złamanie nowego prawa (kodeks DSA) gigantom grożą grzywny w wysokości do 6 proc. ich globalnego obrotu. Dla firm łamiących przepisy zastosowane w kodeksie DMA kara rośnie do nawet 10 proc. obrotu firmy.

Według KE nowe przepisy zapewnią lepszą ochronę konsumentów i ich praw podstawowych w internecie oraz doprowadzą do powstania bardziej sprawiedliwych i otwartych rynków cyfrowych dla wszystkich. – Oba wnioski służą jednemu celowi: zagwarantowaniu, abyśmy my jako użytkownicy mieli dostęp do szerokiego wyboru bezpiecznych produktów i usług w internecie. A także, by przedsiębiorstwa działające w Europie mogły swobodnie i sprawiedliwie konkurować w internecie, podobnie jak robią to poza internetem – stwierdziła Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca KE.

Nowe ogólnounijne przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich usług cyfrowych, które łączą konsumentów z towarami, usługami lub treściami, w tym do nowych procedur szybszego usuwania nielegalnych treści, a także do kompleksowej ochrony praw podstawowych użytkowników w internecie. KE w komunikacie zapowiedziała, że akt prawny o usługach cyfrowych wprowadzi szereg nowych, ogólnounijnych obowiązków w zakresie usług cyfrowych, m.in.: przepisy dotyczące usuwania nielegalnych towarów, usług lub treści w internecie, zabezpieczenia dla użytkowników, których treści zostały błędnie usunięte przez platformy, środki w zakresie przejrzystości, w tym w odniesieniu do reklamy internetowej i algorytmów wykorzystywanych do rekomendowania użytkownikom treści.