Kanada. Google podpisuje umowę z organizacją, która rozdzieli 100 mln dolarów tamtejszym wydawcom

Kanada. Google podpisuje umowę z organizacją, która rozdzieli 100 mln dolarów tamtejszym wydawcom

Google w piątek 7 czerwca podał nazwę organizacji, którą wybrał do dystrybucji 100 mln dolarów, które obiecał kanadyjskim wydawcom. BigTech zgodził się bowiem zapłacić kanadyjskim wydawcom 100 milionów dolarów rocznie (indeksowane o wskaźnik inflacji), by być zwolnionym z ustawy Online News Act (C-18), która zmusza firmy technologiczne do zawierania umów z wydawcami w Kanadzie.

– Giganci technologiczni będą wnosić swój sprawiedliwy udział – nic więcej – powiedziała kanadyjska minister dziedzictwa Pascale St-Onge w swoim oświadczeniu. – Kanadyjczycy oczekują krajobrazu informacyjnego, w którym możemy uzyskać fakty, kiedy ich potrzebujemy.

Canadian Journalism Collective jest federalną organizacją non-profit, która została założona w maju a utworzyła ją grupa niezależnych wydawców i nadawców. Będzie ona odpowiedzialna za zapewnienie, że kwalifikujące się podmioty otrzymają należną im część pieniędzy. Komitet sterujący CJC składa się z przedstawicieli 12 niezależnych mediów.

Nie jest jasne, kiedy kwalifikujący się wydawcy otrzymają pieniądze. Płatność jest uzależniona od otrzymania przez Google formalnego zwolnienia od federalnego regulatora. Pieniądze zostaną rozdzielone proporcjonalnie w oparciu o liczbę pełnoetatowych dziennikarzy zatrudnionych przez konkretne firmy. Urzędnik z kanadyjskiego Departamentu Dziedzictwa powiedział, że mniejsze wydawnictwa mogą spodziewać się otrzymania około 17.000 dolarów rocznie za każdego zatrudnionego dziennikarza.

Koncern Google poinformował także, że do końca roku przestanie obsługiwać swój program Google News Showcase w Kanadzie, ponieważ przechodzi na nowy model finansowania. Na początku tego roku Google wystosował otwarte zaproszenie do kanadyjskich podmiotów informacyjnych, które chciałyby otrzymywać rekompensatę w ramach Online News Act, a około 1 500 podmiotów ubiegało się o płatność.

W listopadzie 2023 r. kanadyjski rząd federalny osiągnął porozumienie z Google w sprawie Online News Act, dokładnie na 3 tygodnie przed wejściem w życie nowych przepisów. Strony osiągnęły porozumienie w sporze dotyczącym ustawy zgodnie z którą Google będzie nadal udostępniać wiadomości wydawców z Kanady w zamian za roczne płatności na rzecz wydawców w wysokości 100 milionów dolarów.

Źródło https://www.thecanadianpressnews.ca