Stanowisko IWP w sprawie postawienia w stan likwidacji spółki Corner Media, wydawcy „Dziennika Wschodniego”

Stanowisko IWP w sprawie postawienia w stan likwidacji spółki Corner Media,  wydawcy „Dziennika Wschodniego”

Izba Wydawców Prasy z zaniepokojeniem przyjęła decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółki Corner Media – wydawcy „Dziennika Wschodniego”, tytułu o wieloletniej tradycji, gazety ważnej dla regionu. „Dziennik Wschodni” nie jest jedyną gazetą w regionie, jednak istnienie także tego, niezależnego i wiarygodnego źródła informacji i opinii odgrywa niezmiernie ważną rolę, przyczyniając się do zróżnicowania i pluralizmu mediów. Postanowienie sądu może doprowadzić do likwidacji tego zasłużonego dla regionu tytułu, a w konsekwencji do pozbawienia tysięcy czytelników informacji, przede wszystkim o charakterze regionalnym.

Izba Wydawców Prasy reprezentuje interesy całego środowiska prasowego. Dbając o interesy wydawców prasy, jak i dziennikarzy, Izba nie ingeruje w indywidualne działania wydawnictw, ani nie komentuje wewnętrznych rozwiązań i procedur stosowanych u poszczególnych wydawców.

Ważne jest jednak dla nas istnienie niezależnego, zasłużonego dla regionalnej społeczności tytułu, w którym ukazują się rzetelne materiały, będące w sferze zainteresowania społeczeństwa i czytelników.

Postanowienie sądu o likwidacji spółki Corner Media nie jest jeszcze prawomocne, pozwala to więc mieć nadzieję, że ostatecznie zapadnie rozstrzygnięcie korzystne dla dziennika, jego czytelników i rynku prasy regionalnej w Polsce.

Warszawa, 5 lutego 2021 r.