IWP i Polska Izba Książki ponownie apelują do Ministerstwa Finansów o zerową stawkę VAT na książki, gazety i czasopisma

IWP i Polska Izba Książki ponownie apelują do Ministerstwa Finansów o zerową stawkę VAT na książki, gazety i czasopisma

Kontynuując trwające od wielu miesięcy rozmowy z Ministerstwem Finansów, IWP wraz z Polską Izbą Książki ponownie wystąpiły do Ministerstwa z prośbą o przyspieszenie wprowadzenia w Polsce dyrektywy UE z 6 kwietnia 2022 roku dotyczącej obniżenia do zera stawek VAT na książki, gazety i czasopisma.

W piśmie skierowanym do pani minister Magdaleny Rzeczkowskiej obydwie organizacje zwróciły uwagę na wciąż rosnące koszty produkcji prasy i książek, prowadzące do wysokie go wzrostu ich cen, a w konsekwencji do ograniczenia dostępności i do spadku – już obecnie bardzo niskiego – poziomu czytelnictwa. Podkreślono również, że wysokie koszty, ponoszone przez wydawców, przełożą się również na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw związanych z branżą wydawniczą i mogą grozić upadkiem wielu wydawców, księgarń, zamknięciem tytułów prasowych, upadkiem sieci dystrybucyjnych, utratą pracy przez pracowników wydawnictw, dziennikarzy i pracowników przedsiębiorstw związanych z dystrybucją książek i prasy.

IWP i PIK liczą, że resort finansów weźmie pod uwagę ich argumenty i mając na względzie również wsparcie dla polskiej kultury w najbliższym czasie wprowadzi zerową stawkę VAT na prasę i książkę.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się w dziale Dla członków..