IJ4EU ogłasza nabór wniosków od zespołów i dziennikarzy na wsparcie transgranicznych projektów dochodzeniowych

IJ4EU ogłasza nabór wniosków od zespołów i dziennikarzy na wsparcie transgranicznych projektów dochodzeniowych

Międzynarodowy Instytut Prasowy (IPI) i konsorcjum organizacji pozarządowych w ramach Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dotacje dziennikarskie dla transgranicznych projektów dochodzeniowych. Program zapewnia dotacje w wysokości 1,5 mln euro w latach 2024/25, a runda składania wniosków otwarta będzie już 1 lutego 2024 r.

Aby zakwalifikować się do programu, wnioski muszą być przesyłane przez zespoły dziennikarzy i/lub organizacje informacyjne, które muszą mieć członków z co najmniej dwóch z 27 krajów europejskich UE lub/oraz następujących państw: Albania, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Czarnogóra, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Ukraina.

Proponowany projekt musi koncentrować się na temacie o znaczeniu transgranicznym. Program IJ4EU może dofinansowywać: wydania drukowane, media internetowe, filmy dokumentalne i wieloplatformowe opowieści. Rozpatrywane będą projekty dotyczące tematów takich jak: korupcja, przestępstwa finansowe; bezpieczeństwo; demokracja; prawa człowieka; środowisko i zmiany klimatu; migracja i zdrowie publiczne.

Dotacja IJ4EU może pokryć do 100 procent całości projektu dziennikarskiego a dofinansowanie może wynieść, w zależności od wielości projektu, od 5 do nawet 50 tys. euro.

Wszystkie wnioski należy składać w języku angielskim za pośrednictwem platformy Good Grants.