Hiszpania. Postępowanie przeciwko Google w związku z praktykami antykonkurencyjnymi mającymi wpływ na wydawców

Hiszpania. Postępowanie przeciwko Google w związku z praktykami antykonkurencyjnymi mającymi wpływ na wydawców

Hiszpański CNMC (Krajowa Komisja Rynku i Konkurencji) wszczyna postępowanie dyscyplinarne przeciwko koncernowi Google w związku z możliwymi praktykami antykonkurencyjnymi mającymi wpływ na hiszpańskich wydawców prasy publikacji i agencji informacyjnych. Wszczęcie takiego postępowania nie przesądza o ostatecznym wyniku dochodzenia, ale CNMC będzie miało maksymalnie 18 miesięcy na zbadanie i rozstrzygnięcie sprawy.

Zachowanie Google będące przedmiotem postępowania CNMC wiąże się rzekomo z nadużywaniem wykorzystywanie przez wyszukiwarkę swojej dominującej pozycji na rynku hiszpańskim. Analizowane jest nadużycie polegające na narzucaniu nieuczciwych warunków hiszpańskim wydawcom publikacji prasowych i agencji informacyjnych. Praktyki będące przedmiotem dochodzenia obejmują również ewentualne akty nieuczciwej konkurencji, które mogłyby naruszać interes publiczny poprzez zakłócanie wolnej konkurencji. Praktyki takie mogą także polegać na ewentualnym narzucaniu nieuczciwych warunków handlowych wydawców publikacji prasowych i agencji informacyjnych mających siedzibę w Hiszpanii w celu wykorzystania ich treści chronionych prawem autorskim.

Sprawa ta to efekt skargi złożonej wcześniej do CNMC przez Centro Español de Derechos Reprográficos (Hiszpańskie Centrum Praw Reprograficznych).

Źrodło https://www.cnmc.es