Google zawarł z jedną z francuskich organizacji wydawców umowę, w której uznaje prawa pokrewne

Google zawarł z jedną z francuskich organizacji wydawców umowę, w której uznaje prawa pokrewne

Firma Google zawarła dziś z jedną z francuskich organizacji wydawców umowę, w której uznaje prawa pokrewne wydawców. Jak informuje EMMA/ENPA, umowa ta określa zasady, według których Google będzie negocjować indywidualne umowy licencyjne z członkami APIG, których publikacje są uznawane za przyczyniające się do “informacji politycznej i ogólnej”. Te indywidualne umowy licencyjne będą obejmować prawo wydawców (prawa pokrewne)  i zapewnią dostęp do News Showcase.

Po ponad roku od wprowadzenia we Francji prawa pokrewnego wydawców prasy i długiej batalii z Google, amerykański koncern uznał w końcu istnienie prawa pokrewnego i podpisał 21 stycznia 2021 r. umowę z członkami Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG – stowarzyszenie zrzeszające francuskich wydawców tytułów prasy informacyjnej).

Francuski przykład jest dowodem na to, iż wielcy światowi giganci technologiczni nie mogą stać ponad prawem, ale muszą je respektować. Ten pozytywny finał negocjacji prowadzonych przez francuskich wydawców, nie byłby zapewne możliwy, gdyby nie silne wsparcie władz Francji z urzędem antymonopolowym na czele.

Mamy zatem do czynienia z precedensem, który należy powielać w innych krajach UE. Do tego potrzebne jest jednak szybkie wdrożenie skutecznego prawa pokrewnego wydawców prasy na poziomie krajowym. Tylko wtedy Google i inni tzw. strażnicy dostępu (gatekeepers) będą zobowiązani do wypłaty – przewidzianych dyrektywą UE 2019/790 – rekompensat z tytułu wykorzystywania materiałów prasowych w oferowanych przez siebie usługach społeczeństwa informacyjnego.

W tym świetle istotnym także jest odpowiednie sformułowanie innych aktów prawnych, w tym m.in. rozporządzenie o rynkach cyfrowych (Digtal Markets Act), które powinno wprowadzić gwarancję dla równego, opartego o uczciwe warunki dostępu do platform internetowych. Ponieważ takiego przepisu nie ma w projekcie DMA, Parlament Europejski i państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie zmiany w rozporządzeniu. W przeciwnym razie UE odda wolność prasy w ręce cyfrowych monopolistów.

W załączniku oryginał komunikatu PR Agreement Google France APIG