Europejscy wydawcy obchodzą Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Europejscy wydawcy obchodzą Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Europejscy wydawcy prasy z zadowoleniem przyjmują fakt, że tegoroczny Światowy Dzień Własności Intelektualnej koncentruje się na małych przedsiębiorstwach. Różnorodność i pluralizm prasy w Europie zostały historycznie zbudowane i w znacznym stopniu opierają się na małych i średnich wydawcach.

W ostatnim roku podczas pandemii koronawirusa Europejczycy bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości zaufali cyfrowej ofercie wydawców gazet i czasopism. Prawa własności intelektualnej, w tym prawo autorskie i prawo pokrewne dla wydawców prasy, stanowią fundamentalną podstawę tej tendencji wzrostowej. Mają one zasadnicze znaczenie dla zapewnienia przyszłej stabilności branży wydawniczej w formie cyfrowej i dru-kowanej oraz jej fundamentalnej roli dla różnorodności i pluralizmu prasy.

Przyjęcie prawa pokrewnego wydawców prasowych w dyrektywie o prawach autorskich było historycznym krokiem naprzód, a teraz prawo to musi jeszcze zostać wdrożone w większości państw członkowskich UE.

Dlatego też w Światowym Dniu Własności Intelektualnej EMMA i ENPA, wraz ze swoimi członkami, wydawcami gazet i czasopism różnej wielkości w całej Europie, wzywają państwa członkowskie UE do szybkiej implementacji prawa wydawców prasy, ponieważ termin jego transpozycji do prawa krajowego upływa 7 czerwca 2021 r.

Szybkie wdrożenie silnego i skutecznego prawa pokrewnego wydawców jest warunkiem koniecznym do wy-równania szans na rynkach cyfrowych. Ponadto, dzięki ustawie o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act), Unia Europejska ma historyczną szansę, aby stawić czoła nadużyciom stosowanym przez podmioty zarządzające, takim jak na przykład odmowa płacenia z tytułu praw pokrewnych wydawców prasy, a także ustanowić przykład dla całego świata poprzez zobowiązanie ich do zapewnienia sprawiedliwego i niedyskryminującego dostępu do swoich usług dla wszystkich oraz wprowadzenie wiążącego mechanizmu zmuszającego je do negocjowania uczciwych warunków cenowych.

Ilias Konteas, dyrektor wykonawczy EMMA i ENPA, powiedział: “Bardziej niż kiedykolwiek prasa europejska potrzebuje dziś silnego i skutecznego prawa wydawców, które zostanie wdrożone we wszystkich państwach członkowskich w terminie przewidzianym w dyrektywie o prawie autorskim. Nadszedł najwyższy czas, aby tzw. strażnicy dostępu w internecie w końcu zaczęli płacić za korzystanie z treści wydawców. Dlatego też wzywamy do wprowadzenia istotnych poprawek do ustawy o rynkach cyfrowych (DMA), aby położyć kres nadużyciom stosowanym przez wszystkich gatekeeperów.”

Komunikat prasowy w wersji PDF.