Duńscy wydawcy łączą siły w negocjacjach z Google i Facebookiem

Duńscy wydawcy łączą siły w negocjacjach z Google i Facebookiem

W Danii wydawcy i nadawcy w piątek 2 lipca połączą siły, by omówić warunki na jakich Google i Facebook miałyby płacić za udostępniane treści na podstawie obowiązujących w UE rozwiązań opartych na dyrektywie cyfrowej obejmującej prawa pokrewne. Amerykańskie koncerny cyfrowe Facebook i Google w kolejnych europejskich krajach negocjują umowy na wykorzystanie treści z grupami wydawców, ale nie ze wszystkimi najważniejszymi jednocześnie.

Przedstawiciele 29 duńskich firm medialnych, w tym państwowego nadawcy DR, częściowo finansowanej przez państwo TV2, a także większości głównych wydawców gazet, spotkają się, by omówić wspólne stanowisko wobec amerykańskich platformy cyfrowych.  To będzie pierwsza w Europie skoordynowana próba dochodzenia roszczeń wobec gigantów technologicznych.

W styczniu 2021 koncern Google zawarł we Francji pierwszą umowę z organizacją wydawców APIG w myśl której uznaje prawa pokrewne wydawców. Umowa określa zasady, według których Google negocjuje indywidualne umowy licencyjne z członkami APIG.