Do 31 października trwa na nabór na granty w zakresie weryfikacji faktów w krajach Europy

Do 31 października trwa na nabór na granty w zakresie weryfikacji faktów w krajach Europy

Szósta runda finansowania w programie Boosting Fact-checking Activities in Europe otwarta jest do 31 października 2023 r. Projekt grantowy, obejmujący fundusz na kwotę 4.350.000 euro, wspiera pomysły niezależnych organizacji medialnych weryfikujących fakty i ma ograniczać negatywny wpływ dezinformacji na dyskurs publiczny oraz procesy demokratyczne. O granty się mogą ubiegać się pojedyncze podmioty medialne lub konsorcja z krajów UE, EFTA i Wielkiej Brytanii.

Wnioski można składać w dowolnym momencie, a co roku odbywają się trzy rundy finansowania: w lutym, czerwcu i październiku. Działania, które mogą zostać sfinansowane to:
a. Pilne: projekty mające na celu zwiększenie zasięgu i szybkości działań w zakresie weryfikacji faktów przez organizacje, które zobowiązują się do regularnego przeprowadzania weryfikacji faktów. Finansowane są działania trwające do 6 miesięcy, dotacja w wysokości do 55.000 euro.
b. Skalowalne: współpraca freelancerów w newsroomach i/lub integracja najnowocześniejszych technologii weryfikacji treści oraz monitorowania mediów i mediów społecznościowych. Finansowane są działania trwające do 12 miesięcy, dotacja do 80.000 euro.

Wszystkie wnioski trzeba składać online na tej stronie po rejestracji; korespondencja dotycząca każdego wniosku odbywa się za pośrednictwem zarejestrowanego adresu e-mail.

Za projektem stoi Europejski Fundusz Mediów i Informacji (EMAI), który wspierają Fundacja Calouste Gulbenkian Foundation, European University Institute a finansuje Google.