Do 26 i 31 października trwają nabory na granty fackt checkingowe i śledztwa dotyczące środowiska

Do 26 i 31 października trwają nabory na granty fackt checkingowe i śledztwa dotyczące środowiska

Pod koniec października upływają terminy wysyłania wniosków grantowych do funduszy wspierających media w Europie. Wspieranie działań związanych z weryfikacją faktów to projekt „Boosting Fact-Checking Activities in Europe” w którym wydawcy (w tym z Polski) mogą wnioskować o granty do 31 października. Z kolei do 26 października można składać wnioski w ramach Journalismfund Europe na projekty dziennikarskie zajmujące się ekologią.

Boosting Fact-checking Activities Europe wspiera projekty niezależnych organizacji weryfikujących fakty, które odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu negatywnego wpływu dezinformacji na dyskurs publiczny i procesy demokratyczne. Szósta runda finansowania jest otwarta do 31 października 2023 r. Działania, które mogą otrzymać dofinansowanie:

Działania pilne: projekty mające na celu zwiększenie zasięgu, dogłębności i szybkości działań związanych ze sprawdzaniem faktów przez organizacje, które zobowiązują się do regularnego przeprowadzania kontroli faktów. Działania do 6 miesięcy, dotacja do 55.000 euro.
Projekty skalowalne: współpraca freelancerów w redakcjach informacyjnych i/lub integracja najnowocześniejszych technologii weryfikacji treści oraz monitorowania mediów i mediów społecznościowych. Działania do 12 miesięcy, dotacja w wysokości do 80.000 euro.

Wnioski są składane online https://gulbenkian.pt/emifund/bolsas-lista/boosting-fact-checking-activities-in-europe/

Z kolei do 26 października można składać wnioski w ramach Journalismfund Europe. Fundusz oferuje dotacje na prowadzenie śledztw, wspiera transgraniczne zespoły profesjonalnych dziennikarzy i/lub serwisy informacyjne w prowadzeniu dochodzeń w sprawach środowiska. Kwalifikują się zespoły transgraniczne (minimum dwóch profesjonalnych dziennikarzy lub redakcji informacyjnych), które mogą ubiegać się o dotacje na dziennikarstwo śledcze w zakresie ochrony środowiska w Europie kontynentalnej. Wnioskodawcy muszą być niezależnymi dziennikarzami lub redakcjami informacyjnymi. Dochodzenie powinno dotyczyć transgranicznych kwestii środowiskowych o znaczeniu europejskim. Mogą również obejmować badania porównawcze lokalnych kwestii środowiskowych w różnych krajach, regionach lub miastach. Wyniki śledztwa/badania muszą zostać opublikowane przez co najmniej dwa profesjonalne serwisy w dwóch różnych krajach, w tym co najmniej jeden w Europie.

Kwalifikują się wszystkie formaty dziennikarskie, w tym artykuły, filmy dokumentalne, zdjęcia, podcasty i książki. Całkowita kwota dostępna do rozdysponowania między wszystkie wspierane badania wyniesie około 400.000 euro.

Szczegółowe informacje pod linkiem https://grants.journalismfund.eu