Do 15 lutego zgłoszenia na granty od Prague Civil Society Center

Do 15 lutego zgłoszenia na granty od Prague Civil Society Center
Przypominamy, że 15 lutego upływa termin zgłoszeń na program grantowy Prague Civil Society Center dla wydawców. Tym razem można się ubiegać o dofinansowanie na projekty do 120.000 euro na okres do 2 lat. Wsłuchując się w uwagi wydawców tym razem został przez Prague Civil Society Center obniżony limit budżetowy oraz osób współpracujących z redakcjami, tak aby mogli zgłosić się też mniejsi wydawcy czy nowe inicjatywy.
Projekty muszą mieć wymiar biznesowy – więc powinny mieć na celu zwiększanie czytelnictwa albo przychodu wydawcy bądź też dywersyfikację jego źródeł dochodu.