“DGP” publikuje oświadczenie firmy pressclipperskiej, która nie wykonała wyroku sądu

“DGP” publikuje oświadczenie firmy pressclipperskiej, która nie wykonała wyroku sądu

Pod koniec grudnia Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał orzeczenie w sprawie z powództwa INFOR Biznes, wydawcy „Dziennika Gazety Prawnej” przeciwko firmie pressclipperskiej PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. W tej bardzo ważnej dla wydawców a ciągnącej się przez wiele lat sprawie, sąd uznał powództwo INFOR-u, stwierdzając m.in., iż PRESS-SERVICE Monitoring Mediów narusza autorskie prawa majątkowe wydawcy poprzez zamieszczanie całych artykułów prasowych w swoich usługach, bez zgody wydawcy lub reprezentującej go organizacji zbiorowego zarządzania.

Sąd nakazał firmie PSMM m.in. usunięcie materiałów Infor-u z własnych serwisów, poinformowanie swoich klientów o bezprawnym wykorzystywaniu materiałów oraz opublikowanie w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku  „Rzeczpospolitej” komunikatu o następującej treści:

„PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sp. z o.o. informuje, że czynności podejmowane przez spółkę w ramach świadczonych usług, w zakresie, w jakim obejmowały one «Dziennik Gazetę Prawną», miały charakter bezprawny, stanowiąc naruszenie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Termin wyznaczony przez sąd minął, ale komunikat się nie pojawił. Z tych też powodów INFOR Biznes postanowił opublikować stosowną informację o tym, że PSMM nie realizuje postanowień wyroku. Ukazała się ona w dniu 3 lutego na trzeciej kolumnie „Dziennika Gazety Prawnej”.

Sprawa ta jest bardzo ważna dla wszystkich wydawców, kładzie bowiem kres pirackiemu w istocie wykorzystaniu  treści wydawców prasowych przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów i ma znaczenie dla regulacji zjawiska pressclippingu i działalności tych firm pressclipperskich, które korzystają z treści prasowych bez uiszczania stosownych opłat licencyjnych.

DGP” – oświadczenie firmy pressclipperskiej