Dania. Pierwszy pozew przeciw Google na podstawie unijnych przepisów dotyczących praw autorskich

Dania. Pierwszy pozew przeciw Google na podstawie unijnych przepisów dotyczących praw autorskich

Duński portal Jobindex zarzuca Google nieuczciwe działania na rynku wyszukiwarek ofert pracy. Rok temu portal złożył już skargę do unijnego organu antymonopolowego dowodząc, że platforma cyfrowa faworyzuje swoje usługi.

Duńskie Stowarzyszenie Mediów, w imieniu firmy, wystosowało zarzut naruszenia praw autorskich. Jobindex zarzuca Google przede wszystkim kopiowanie ogłoszeń o pracę do własnego serwisu bez pozwolenia. Żąda odszkodowania oraz zadośćuczynienia za te działania. Unijny organ nadzoru antymonopolowego nie podjął jeszcze działań w związku ze skargą Jobindex.

To pierwszy pozew przed duńskimi sądami na podstawie przepisów obowiązujących w UE (weszły w życie w 2021 roku) a dotyczących praw autorskich. Przewidują one odpowiedzialność platform za treści zamieszczane w ich usługach.

Źródło https://www.reuters.com