Cztery wydawnictwa z Polski wśród grantobiorców w Local Media for Democracy

Cztery wydawnictwa z Polski wśród grantobiorców w Local Media for Democracy

Aż 4 z 17 projektów pochodzących z 12 krajów UE, które uzyskały wsparcie w ramach programu LocalMedia4Democracy to lokalni wydawcy z Polski. Rozstrzygnięto właśnie pierwszą edycję programu prowadzonego przez Journalismfund Europe i International Media Support (IMS) a współfinansowanego przez Komisję Europejską. Łączna kwota rozdzielona między 17 wniosków wyniosła 524.265 euro.

17 nagrodzonych wydawnictw pochodzi z: Belgii (1), Chorwacji (1), Francji (2), Węgier (2), Irlandii (1), Włoch (1), Łotwy (1), Litwy (1), Polski (4), Portugalii (1), Rumunii (1) i Hiszpanii (1). Czas trwania 17 projektów wynosi maksymalnie 7 miesięcy. Z Polski granty otrzymały:

  • InfoGift (Compass)
  • Jaworznicki Portal Spolecznosciowy (Wydawnictwo)
  • Łowiczanin.info (Oficyna Wydawnicza Nowy Łowiczanin Waligórscy)
  • TUŁÓDŹ.PL (TUŁÓDŹ)

Jury wybierało projekty ze względu na ich zrównoważony rozwój, innowacyjność, różnorodność i wykonalność. Oprócz tego doceniano zdolność do wykazania się przestrzeganiem podstawowych zasad dziennikarstwa: opartego na faktach, dokładnego, niezależnego, uczciwego, bezstronnego i odpowiedzialnego. Ważny był też wpływ każdego projektu na lokalnych odbiorców i społeczności.

– Media lokalne są nieocenionym filarem wzmacniania demokracji w regionach i cieszymy się, że są możliwości takiego finansowania. Jest to wsparcie w lepszym dotarciu do odbiorców w środowisku cyfrowym, które obecnie stanowi wyzwanie – podkreśla jeden z jurorów, programu grantowy „Media lokalne na rzecz demokracji”.

Jury Local Media for Democracy jest anonimowe i składa się z czterech doświadczonych ekspertów medialnych specjalizujących się w mediach lokalnych z Europy.

W pierwszej rundzie zgłoszeń do programu nadesłano 88 wniosków z 20 różnych krajów UE. Kolejny termin zgłoszeń upływa w czwartek 28 września 2023 r. Więcej informacji o 18-miesięcznym programie Local Media for Democracy można znaleźć pod tym linkiem.