Czescy wydawcy powołują stowarzyszenie reprezentujące ich wobec dużych platform internetowych

Czescy wydawcy powołują stowarzyszenie reprezentujące ich wobec dużych platform internetowych

W poniedziałek w Pradze powołano do życia stowarzyszenie, założone przez 17 czeskich spółek medialnych, pod nazwą Czeskie Stowarzyszenie Licencyjne Wydawców (Správce licenčních práv vydavatelů, z.s. – SLPV), które ma reprezentować tamtejszych wydawców wobec dużych platform internetowych. Celem tej organizacji zbiorowego zarządzania jest obrona praw wydawców wobec użytkowników ich treści, do których należą m.in. duże platformy technologiczne, wyszukiwarki, sieci społecznościowe i usługi monitorowania prasy.

Ustanowienie organizacji zbiorowego zarządzania jest zwieńczeniem pracy czeskich wydawców, którzy negocjowali w tej sprawie w 2023 r. Firmy założycielskie reprezentują absolutną większość rynku publikacji drukowanych w Czechach. Członkami założycielami SLPV są (w kolejności alfabetycznej) Burda Media Extra s.r.o., Business Media CZ s.r.o., Czech News Center, a.s., Czeskie Radio, Czeska Telewizja, ČTK (Czeska Agencja Informacyjna), Echo Media, a.s., Economia, a.s., FTV Prima, spol. s.r.o., Internet Info, s.r.o., MAFRA, a.s., N Media, a.s., Seznam.cz, a.s., Reportér magazín, s.r.o., RF Hobby, s.r.o., Trima News, s.r.o. i Vltava Labe Media, a.s.

– Będziemy dążyć do tego, aby jak najwięcej mediów mogło i chciało korzystać z naszych usług z korzyścią dla siebie – podkreśla Jiří Majstr przewodniczący zarządu SLPV. – Wszyscy wierzymy, że już dawno nadszedł czas, aby nie tylko platformy wyraźnie pokazały, że tworzone przez nas treści mają dla nich wartość i że słuszne jest, aby płacili za korzystanie z nich w taki sam sposób, jak inni użytkownicy – od zwykłych abonentów po agencje monitorujące lub firmy i sektor państwowy.

Zbiorowe zarządzanie prawami wydawców zostało wprowadzone w Republice Czeskiej w grudniu 2022 r. na mocy nowelizacji ustawy o prawie autorskim nr 121/2000 Coll., która transponowała dyrektywę europejską (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie praw autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (dyrektywa w sprawie APnJDT). Wydawcy mogą teraz powierzyć wykonywanie niektórych swoich praw licencyjnych zbiorowemu administratorowi. Artykuł 15 dyrektywy, który przyznaje czeskim wydawcom publikacji drukowanych prawo do wynagrodzenia za korzystanie z ich publikacji przez dostawców usług online wszedł w życie 5 stycznia 2023 roku.