Czechy bliżej ustawy wdrażającej dyrektywę cyfrową

Czechy bliżej ustawy wdrażającej dyrektywę cyfrową

Znacząca wygrana wydawców w czeskim parlamencie. Czeskie prawo autorskie, które zmieniane jest w związku z wprowadzaną w krajach UE dyrektywą cyfrową oraz prawem pokrewnym, zostało zatwierdzone z uwzględnieniem mechanizmu arbitrażowego w przypadku sporów dotyczących opłat licencyjnych uzyskiwanych od BigTechów takich jak Google i Facebook. W przypadku tychże sporów w ciągu 60 dni decyzję powinno podjąć czeskie Ministerstwo Kultury.

Czeski parlament wprowadził do ustawy także sankcje w przypadku nadużywania dominacji przez platformę cyfrową w zakresie manipulacji algorytmem wyszukiwania lub w przypadku braku współpracy, polegającej np. na udostępnianiu danych wydawcy. Kara finansowana wyniesie do 1% globalnego przychodu danego podmiotu.

Przypomnijmy, że prawa pokrewne to prawa wydawców prasowych do eksploatacji ich publikacji prasowych online, oraz nowych zasad udostępniania utworów przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego. Nowe prawo tego typu wprowadza wiele krajów także poza UE. Podobne rozwiązania, zmuszające platformy cyfrowe – przede wszystkim Google i Facebooka – do negocjowania “uczciwych umów handlowych” z wydawcami, wprowadzają lub już wprowadziły m.in. Australia, Kanada czy Nowa Zelandia.