Dokumenty wymagane do przystąpienia do Izby Wydawców Prasy

Zgodnie ze Statutem Izby Wydawców Prasy członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność wydawniczą na obszarze działania Izby z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe. Przez działalność wydawniczą rozumiana jest działalność polegająca na wydawaniu gazet i czasopism na podstawie wpisu do właściwych rejestrów. Wydawca pragnący wstąpić do Izby Wydawców Prasy powinien przesłać do Biura więcej ...