Statut Izby Wydawców Prasy

STATUT

Izby Wydawców Prasy

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

  • 1 Izba Wydawców Prasy, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów z zakresie prowadzonej przez nie działalności wydawniczej. Przez tę działalność rozumiana jest działalność prasowa polegająca na wydawaniu gazet i czasopism zarówno w wersji papierowej, cyfrowej lub elektronicznej z wykorzystaniem środków audialnych lub audiowizualnych więcej ...