Bogusław Chrabota ponownie wiceprezesem ENPA

Bogusław Chrabota ponownie wiceprezesem ENPA

W poniedziałek 21 listopada w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Gazet (European Newspaper Publishers’ Associatione – ENPA). Bogusław Chrabota – wiceprezes Izby Wydawców Prasy ds. zagranicznych, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” został jednogłośnie wybrany ponownie na funkcję Wiceprezesa ENPA. Wybór ten potwierdza istotną rolę, jaką na arenie międzynarodowej odgrywa Izba Wydawców Prasy, zrzeszająca szereg wydawców prasy w Polsce – jednym z największych krajów UE.

ENPA jest największym organem przedstawicielskim wydawców gazet w całej Europie. Reprezentuje 14 stowarzyszeń krajowych (w tym IWP) w rozmowach z instytucjami UE oraz nadaje kierunek debatom z zakresu polityki medialnej w Unii Europejskiej.