Big-Tech-y zaakceptują przepisy DMA obowiązujące w UE

Big-Tech-y zaakceptują przepisy DMA obowiązujące w UE

Jak przekazał we wtorek 4 lipca Thierry Breton, unijny komisarz ds. cyfrowych, firmy Alphabet Google, Amazon, Apple, Meta Platforms i Microsoft powiadomiły już Unię Europejską, że zaakceptują nowe przepisy dla firm technologicznych i będą stać na straży ich przestrzegania. – Europa całkowicie reorganizuje swoją przestrzeń cyfrową, by zarówno lepiej chronić obywateli UE, jak i zwiększać innowacyjność dla unijnych start-upów i firm – stwierdził komisarz Breton w swoim oświadczeniu.

Zgodnie z ustawą o rynkach cyfrowych DMA, która weszła w życie pod koniec 2022 r. firmy z ponad 45 mln aktywnych użytkowników miesięcznie i kapitalizacją rynkową w wysokości 75 mld euro są uważane za platformy zapewniające podstawowe usługi.  Nowe zasady dotyczące tzw. platform typu gatekeeper, wynikające z wieloletniego egzekwowania przepisów antymonopolowych w gospodarce cyfrowej, obejmują ograniczenia w łączeniu danych osobowych z różnych źródeł, nakaz zezwalania użytkownikom na instalowanie aplikacji pochodzących z platform innych firm, zakaz łączenia usług w pakiety.

Od 6 września firmy będą miały tylko sześć miesięcy na dostosowanie się do zasad DMA. Za ich złamanie firmom grozi grzywna w wysokości do 10 proc. rocznego światowego obrotu.