Badania wykazały, że programy BigTech-ów wspierające wydawców są dobre, ale …raczej dla samych platform 

Badania wykazały, że programy BigTech-ów wspierające wydawców są dobre, ale …raczej dla samych platform 

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Botswanie, Uniwersytetu Nilu w Nigerii i Uniwersytetu w Tuluzie przeprowadził badanie dotyczące programu finansowania Google News Initiative (DNB) i jego wpływu na innowacje medialne w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Naukowcy przeprowadzili wywiady z 13 zwycięzcami konkursu DNB Innovation Challenge w tych krajach.

DNB Innovation Challenge w latach 2019-2021 przyznało fundusze na 43 projekty w 18 krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Większość projektów, około 42%, koncentrowała się na opracowaniu modelu biznesowego dla aplikujących organizacji medialnych, 30% koncentrowało się na innowacjach technologicznych, a ok. 28% na zwiększeniu liczby odbiorców swoich produktów cyfrowych.

Badanie naukowców wykazało, że organizacje medialne korzystające z DNB w dużym stopniu polegały na infrastrukturze technologicznej i finansowej Google. Wiele z przedsięwzięć upadło po początkowym etapie rozwoju, co dowiodło istniejące ryzyko związane z zależnością od cyfrowych platform w zakresie innowacji.

Zdaniem badaczy pogram DNB początkowo przedstawiany jako mający wzmacniać niezależne dziennikarstwo – w rzeczywistości – nie okazał się niczym więcej niż zabiegiem PR, mającym na celu pozyskanie mediów i ułagodzenie organów regulacyjnych. Po drugie badania wykazały, że praktyki, które są powszechne w podstawowej działalności Google, stoją w sprzeczności z jej wsparciem dla mediów. Google promuje na przykład stronnicze i manipulacyjne źródła medialne w swojej wyszukiwarce.

Źródło https://mpmonitor.org