Apel Stowarzyszenia Kreatywna Polska o solidarność i wsparcie dla narodu ukraińskiego

Apel Stowarzyszenia Kreatywna Polska o solidarność i wsparcie dla narodu ukraińskiego

Stowarzyszenie Kreatywna Polska, zrzeszające liczne podmioty z branży kultury i kreatywnej, a także organizacje polskich twórców, przedsiębiorców, wydawców, producentów, nadawców oraz dystrybutorów treści, wyraża solidarność i wsparcie dla narodu ukraińskiego brutalnie zaatakowanego przez rosyjski reżim.

Dzisiaj, w sytuacji gdy ludzie umierają na ulicach ukraińskich miast, nadszedł najwyższy czas, żeby poprzeć sąsiadów nie tylko słowami, ale konkretnymi działaniami. Ukraina nie może być pozostawiona samej sobie. Ukraina walczy o wolność swoją i naszą, europejską. Nie zgadzamy się na agresję i działania wojenne z woli dyktatorów. Nie zgadzamy się na śmierć niewinnych dzieci, cywilów i żołnierzy.

Popieramy prawo narodu ukraińskiego do wolności, samostanowienia i niezależności.

Wspólnie z twórcami i organizacjami zrzeszonymi w naszym Stowarzyszeniu jesteśmy gotowi pomóc twórcom i ukraińskim organizacjom kreatywnym w ich procesie integracji Ukrainy z Unią Europejską.

***

Асоціації „Креативна Польща” (пол. Stowarzyszenie Kreatywna Polska), об’єднує багато суб’єктів з галузі мистецтва, а також організації польських митців, підприємців, видавців, продуцентів та дистриб’юторів контенту. Асоціація виражають свою солідарність та підтримку українському народу, який зазнай брутально нападу російським режимом.

Сьогодні, в ситуації коли люди помирають на вулицях українських міст, настав час щоб підтримати сусідів не тільки словами, але конкретними діями. Україну не можна залишати саму собі. Україна бореться за свободу свою і нашу, європейську. Ми не погоджуємося на агресію та воєнні дії з волі диктаторів. Не погоджуємось на смерть невинних дітей, цивільного населення та солдатів.

Підтримуємо право українського народу до свободи, самовизначення та незалежності. Підтримуємо прагнення вступити до Європейського Союзу.

Митці та організації нашої асоціації Креативна Польща (пол. Kreatywna Polska), засвідчують свою підтримку та поміч творчому середовищу та українським креативним організаціям на шляху інтеграції України до Європейського Союзу.

***

Creative Poland Association, which brings together numerous entities from the cultural and creative industry, as well as organizations uniting Polish creators, entrepreneurs, publishers, producers, broadcasters, and distributors of content, expresses solidarity and support for the Ukrainian nation brutally attacked by the Russian regime.

Today, with people dying in the streets of Ukrainian cities, it is time to support our neighbors not only with words but also with actions. Ukraine must not be left alone. As Ukraine fights for its freedom, it also fights for ours. We condemn aggression and hostilities ordered by the whimsy of dictators. We oppose the death of innocent children, civilians, and soldiers.

We support the right of the Ukrainian people to freedom, self-determination, and independence.

Together with the creators and organizations united in our Association, we are ready to help authors and Ukrainian creative organizations in their process of Ukraine’s integration with the European Union.

#uaculture.org #creativity.in.ua # #techukraine.org #solidarnizukraina #StandWithUkraine