Apel IWP do marszałka Sejmu o pomoc w sprawie implementacji Dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych

Apel IWP do marszałka Sejmu o pomoc w sprawie implementacji Dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków Izby Wydawców Prasy, które odbyło się 20 czerwca wystosowali apel do marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie implementacji Dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (UE/2019/790).

Wydawcy zaapelowali o pomoc w uporządkowaniu przepisów przygotowywanej implementacji dyrektywy. W opinii środowiska wydawców, członków IWP, wprowadzenie implementacji dyrektywy DSM w proponowanym kształcie utrwali patologie rynkowe i jeszcze bardziej umocni hegemonię zagranicznych gigantów technologicznych.

Wydawcy podkreślają w apelu, że w przygotowywanej implementacji Dyrektywy nie wprowadzono rozwiązań, które sprawiłyby, iż wprowadzane prawa pokrewne wydawców prasy będą mogły być skutecznie egzekwowane. IWP podkreśla także, że w projekcie nie zaproponowano żadnego rozwiązania, w którym zostałyby sprecyzowane warunki niezbędne w przypadku pata w rozmowach z platformami cyfrowymi lub ich nadmiernego przedłużania. Doświadczenia innych krajów wyraźnie pokazują, iż w przypadku przyjęcia możliwości interwencji państwowego organu przy fiasku negocjacji, rozmowy kończą się porozumieniami, a rekompensaty należne wydawcom i dziennikarzom są wypłacane.

Zebrani apelują do marszałka Sejmu, by ważne akty prawne nie były przyjmowane przez Sejm zbyt pospiesznie, kosztem ich merytorycznej wartości. A w efekcie kosztem polskich mediów, polskiej kultury i gospodarki. „Apelujemy do Pana o spowodowanie, by jeszcze na etapie prac w Sejmie podjęto rzetelną debatę na temat implementacji dyrektywy DSM, aby w przyszłości o mechanizmach polskiej demokracji i kształcie polskiej kultury nie decydowały niemal wyłącznie algorytmy firm technologicznych” – czytamy.

Pełną treść apelu można znaleźć pod tym linkiem.