9 listopada odbyło się szkolenie pt. Jak odczarować fundraising medialny i granty

9 listopada odbyło się szkolenie pt. Jak odczarować fundraising medialny i granty
Izba Wydawców Prasy wraz z fundacją Prague Civil Society Center, przy udziale Fundacji Media Forum, zorganizowały szkolenie pt. Jak odczarować fundraising medialny i granty? Na szkoleniu 9 listopada omówiono najważniejsze elementy strategii pisania wniosków o granty na cele wydawnicze i redakcyjne, jak również konkretne podpowiedzi jak napisać skuteczny wniosek oraz wskazano organizacje i fundusze gdzie takie aplikacje wydawcy mogą składać.
Zajęcia w siedzibie Izby Wydawców Prasy poprowadzili eksperci Izby Wydawców Prasy oraz Prague Civil Society Center. Udział w szkoleniu był bezpłatny.