8 grudnia odbędzie się videokonferencja Rebuilding Europe with Culture – Where do we stand?

8 grudnia odbędzie się videokonferencja Rebuilding Europe with Culture – Where do we stand?

8 grudnia o godz. 14.00 rozpocznie się videokonferencja pt. „Rebuilding Europe with Culture – Where do we stand?” organizowana przez stowarzyszenie GESAC, wspierane przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Wśród prelegentów są: legenda muzyki elektronicznej Jean Michela JarreRoselyne Bachelot-Narquin – minister kultury Francji, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz władz krajowych i regionalnych z państw członkowskich UE, wśród nich Rafał Trzaskowski – prezydent Warszawy.

Videokonferencja odbędzie się rok po ogłoszeniu programu Unii Europejskiej mającego na celu odbudowę ekonomiczną po pandemii. Impreza ma podkreślić jak ważną rolę w tej odbudowie może odegrać kultura oraz sektory z nią związane. Organizatorzy imprezy podkreślają siłę kultury oraz istotny wpływ sektora kreatywnego na odbudowę europejskiej gospodarki w trudnych czasach pandemii.

Wydarzenie będzie prowadzone w 3 ścieżkach tematycznych dotyczących:
– ponownego otwarcia sektora kultury
– roli kultury w odbudowie Europie
– nowych zasad zaangażowania w ramach jednolitego rynku cyfrowego UE.

Branża kultury i branża kreatywna zostały uznane przez Komisję Europejską za jeden z 14 kluczowych ekosystemów Europy. Według ostatnich badań EY branża ta jest kluczową siłą napędową gospodarki, stanowiącą 4,4% PKB UE pod względem całkowitego obrotu w 2019 r. zatrudniającą przy tym aż 7,6 mln osób. To 8,4 x więcej niż w branży telekomunikacyjnej.

By brać udział w videokonferencji wystarczy zarejestrować się na stronie https://www.rebuilding-europe.eu/conference. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

  • Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów GESAC, którego ZAiKS jest członkiem, reprezentuje ponad milion twórców – muzyków, plastyków, filmowców skupionych w 32 organizacjach zbiorowego zarządzania z całej Europy.

Programme Rebuilding Europe Conference