Konferencja MEDIA for FREEDOM Summit. Przyznano nagrodę #AllForJan

Konferencja MEDIA for FREEDOM Summit. Przyznano nagrodę #AllForJan

W dniu 25 lutego 2021 r. odbyła się zorganizowana przez naszych europejskich reprezentantów – Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Czasopism i Mediów (European Magazine Media Association – EMMA) oraz Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Gazet (European Newspaper Publishers’ Association – ENPA) – konferencja pn. „MEDIA for FREEDOM Summit”, poświęcona kwestiom wolności prasy.  Partnerami w organizacji konferencji byli Reuters Institute, ECPMF, Ringier Axel Springer Media i Digital Media Campus.

Była to już trzecia edycja corocznej konferencji. Wśród uczestników byli: była sekretarz stanu USA Madeleine Albright, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova, były prezydent Polski Lech Wałęsa, charge d’affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu oraz CEO Axel Springer SE Mathias Döpfner.

W tym roku po raz drugi przyznano nagrodę #AllForJan, nawiązująca swoją nazwą do zamordowanego na Słowacji dziennikarza śledczego – Jana Kuciaka. Laureatami zostali dziennikarze grupy Telex.hu – węgierskiego portalu, który przekazuje niezależne, rzetelne materiały prasowe, utrzymywanego w całości ze środków zebranych poprzez crowdfunding, mającego coraz większy zasięg (kilkaset tysięcy czytelników).

„Szczyt Wolności Mediów” składał się z trzech bloków tematycznych.

W pierwszym – zatytułowanym „Nowa rzeczywistość mediów – czy wolność mediów zwycięży?” przedstawiono aktualna sytuację, w jakiej znajduje się rynek mediów w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech. Całości dopełniły materiały z Rosji i Białorusi. Sytuacja rynku mediów w przedstawionych krajach nie napawa optymizmem. Media są kupowane przez polityków, oligarchów, sterowane przez biznes. W niektórych z tych krajów dziennikarze są naciskani, zastraszani, aresztowani, a nawet – jak Jan Kuciak – zabijani. Prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie, czy stać nas na świat bez wolnych mediów, różnych opinii, platformy do dyskusji i jakie miałoby to skutki dla demokracji, każdego obywatela i całego społeczeństwa.

Druga część poświęcona była roli mediów społecznościowych i ich „(nie)odpowiedzialności”. Szczególną uwagę zwrócono na zjawisko polaryzacji, w której przeciwstawne poglądy i wrogość stały się nową normą społeczną i polityczną. Zastanawiano się nad tym, jak technologia, media i w szczególności media społecznościowe mogą sprostać temu problemowi.

Podczas trzeciej części szczytu poruszono kwestię finansowania i regulacji mediów, które gwarantowałyby ich niezależność. Niewątpliwie nie można mówić o wolnych środkach społecznego przekazu, bez niezależnego finansowania. Pomoc państwa jest możliwa, ale powinna być pośrednia (np. ulgi podatkowe) i skierowana do wszystkich podmiotów obecnych na rynku, a nie tylko tych, które wspierają rząd.

Więcej informacji o konferencji na stronie: www.mediaforfreedom.org