6 polskich wydawców wśród beneficjentów grantu Local Media for Democracy

6 polskich wydawców wśród beneficjentów grantu Local Media for Democracy

Rozstrzygnięto granty w projekcie Local Media for Democracy (LM4D). Wsparcie otrzyma 25 mediów i niezależnych grup dziennikarskich z całej Europy w tym 5 redakcji z Polski oraz jedna polska grupa freelancerów. W sumie dofinansowanie dla wszystkich podmiotów sięgnie ponad 667 tys. euro, a zespoły otrzymają także wsparcie mentoringowe by wzmocnić ich zasięg i model finansowania.

25 mediów i grup dziennikarskich pochodziło z: Bułgarii (1), Czech (3), Francji (2), Grecji (1), Łotwy (1), Litwy (2), Polski (6), Portugalii (3), Rumunii (3), Słowacji (1), Słowenii (2) i Hiszpanii (1).

Anonimowe jury wybrało inicjatywy, które działają są skierowane do lokalnych społeczności. Poza innymi kryteriami, jury opierało się także na pierwszym – w swoim rodzaju – badaniu porównawczym dotyczącym stanu pustyń informacyjnych w UE, przeprowadzonym przez Centrum Pluralizmu Mediów i Wolności Mediów (CMPF).

Polskie redakcje, które wymieniono na stronie informującej o rozstrzygnięciu drugiej edycji LOcal Media for Democracy:
Gazeta Radomszczańska.pl (Mepress)
Jawny Lublin (Fundacja Wolności)
Portal Płock (Biuro Reklamy Mediów Lokalnych)
Tygodnik Siedlecki (Stopka)
Zawsze Pomorze (A1 Fundacja Dziennikarzy Prasowych dla Pomorza)
oraz zespół freelancerów Czaban Robi Raban (Piotr Czaban & Małgorzata Rycharska) – Polska

W drugiej i ostatniej rundzie nadeszło 127 zgłoszeń z 22 krajów UE. W sumie zgłosiły się 104 media i 41 zespołów dziennikarskich z Austrii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Hiszpanii.

Local Media for Democracy to 18-miesięczny projekt współfinansowany przez Unię Europejską i uruchomiony przez konsorcjum partnerów: Journalismfund Europe, Centrum Pluralizmu Mediów i Wolności Mediów (CMPF), International Media Support (IMS) oraz Europejską Federację Dziennikarzy (EFJ).