28 września Światowy Dzień Wiadomości 2020

28 września Światowy Dzień Wiadomości 2020

Światowy Dzień Wiadomości 2020 – zaplanowany w tym roku na 28 września – ma zwiększyć świadomość społeczną na temat kluczowej roli, jaką odgrywają dziennikarze w dostarczaniu wiarygodnych i rzetelnych informacji. W dobie dezinformacji to wydawcy, media, a zwłaszcza dziennikarze pomagają ludziom zrozumieć szybko zmieniający się świat wokół nich.

Światowy Dzień Wiadomości 2020 to międzynarodowa akcja organizowana przez Canadian Journalism Foundation (CJF) i World Editors Forum (WEF) – przy wsparciu Google News Initiative – World News 2020.

Szczegóły można znaleźć pod adresem https://worldnewsday.org/

Rejestracja mediów chcących wziąć udział w akcji możliwa pod adresem https://www.livemeeting.ca/profile/canadian-journalism-foundation/