25 kwietnia konferencja pt. sPrawni w Internecie – jak budować Internet fair play? #internetfairplay

25 kwietnia konferencja pt. sPrawni w Internecie – jak budować Internet fair play? #internetfairplay

W poniedziałek 25 kwietnia 2022 r., od 11:00 do 15:15, w Warszawie odbywać się będzie konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej pt. sPrawni w Internecie – jak budować Internet fair play? #internetfairplay na którą zaprasza Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Konferencja odbywać się będzie w Sali Widowiskowej, Służewski Dom Kultury, ul. J.S. Bacha 15.

Środowiska kreatywne borykają się z wyzwaniami związanymi z obrotem twórczością w Internecie i otoczeniem prawnym niedostosowanym do rozwoju nowych technologii. Pandemia COVID-19, która zamknęła nas w domach pokazała jak ważnym medium jest internet. Również dla przemysłów kreatywnych, które straciły wiele ze źródeł przychodu. Pokazała jak potrzebne są odpowiednie regulacje, które pozwolą na zrównoważony obrót dobrami kultury, wspomogą legalne źródła i zahamują internetowe piractwo.

Główne tematy poniedziałkowej konferencji to:

  • prawa człowieka w Internecie,
  • prawo autorskie dostosowane do cyfrowej rzeczywistości,
  • finansowanie twórczości i rola NFT, narzędzia wprowadzone dyrektywą w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym
  • prace nad aktem o usługach cyfrowych (Digital Services Act).

Stowarzyszenia Kreatywna Polska zaprasza do potwierdzania udziału w konferencji pod adresem: kontakt@kreatywnapolska.pl

Szczegółowy program dostępny pod linkiem