20 stycznia mija termin zgłoszeń do Stars4Media, programu wymiany międzynarodowej

20 stycznia mija termin zgłoszeń do Stars4Media, programu wymiany międzynarodowej

Stars4Media to nowy program wymiany międzynarodowej i szkoleń dla „wschodzących gwiazd” mediów, w ramach którego młodzi dziennikarze i pracownicy mediów mogą wyjechać na 4 – 12 tygodni do pracy w zagranicznej redakcji w wybranym kraju UE. Celem wymiany jest przyspieszenie procesu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w mediach oraz zwiększenie współpracy transgranicznej pomiędzy dziennikarzami i redakcjami. 20 stycznia mija termin zgłoszeń do programu.

Mogą w nim wziąć udział dziennikarze zatrudnieni w mediach przez 2-10 lat oraz freelancerzy (dla freelancerów przewidziano 10 proc. z całkowitej puli miejsc) będący obywatelami kraju należącego do UE. Osoby zainteresowane udziałem powinny mieć pomysł na wykorzystanie programu wymiany w następujących obszarach :

  • dziennikarstwo rozwiązań (constructive journalism),
  • weryfikacja informacji (fact-checking),
  • dziennikarstwo oparte na danych (data-journalism),
  • sztuczna inteligencja,
  • temat własny.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20.01.2020. Jury preselekcyjne złożone z 20 ekspertów wyłoni krótką listę 120 kandydatów do 1.02.2020. Ostateczna selekcja uczestników połączona z doborem partnerów wymiany, będzie miała miejsce w dniach 3-6.03.2020, podczas spotkania kandydatów w Brukseli. W programie wymiany weźmie udział 100 osób z 40 redakcji.

Wymiana rozpocznie się w drugiej połowie marca 2020. W ramach programu refundowane będą koszty podróży i utrzymania oraz ewentualnych szkoleń do wysokości 6 tys. euro. W ramach programu refundowane będzie 80 proc. kosztów, pozostałe 20 proc. ponoszą redakcje. Więcej informacji o programie oraz link, pod którym przyjmowane będą zgłoszenia można znaleźć tutaj..

Program wymiany realizowany jest w ramach projektu wdrażanego przez Wolny Uniwersytet w Brukseli (VUB), Fundację EURACTIV, Światowe Stowarzyszenie Wydawców Prasy WAN-IFRA, Europejską Federację Dziennikarzy (EFJ) i współfinansowanego przez Unię Europejską.

Więcej informacji: https://sdp.pl/stars4media-nowy-program-wymiany-miedzynarodowej/