Prawo autorskie. Źródła prawa autorskiego

Prawo autorskie, czy szerzej – prawo własności intelektualnej – jest dziedziną trudną i dość skomplikowaną. Dynamiczny rozwój nowych technologii tworzy bowiem nowe sytuacje i przypadki, których regulacją zajmują się przepisy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. Nic zatem dziwnego, iż również aktów prawnych w tej dziedzinie jest wiele. Są to akty o różnej randze oraz o różnym zasięgu – począwszy od przepisów krajowych, poprzez prawo europejskie (obecnie Unii Europejskiej, a wcześniej Wspólnoty Europejskiej), a na prawie międzynarodowym skończywszy.

W poszczególnych zakładkach, zachowując przedstawiony podział na akty polskie, unijne oraz międzynarodowe – zamieszczamy wybrane – naszym zdaniem najważniejsze – regulacje dotyczące bezpośrednio bądź pośrednio praw własności intelektualnej, które są istotne dla działalności wydawców prasowych. Przypominamy, iż polskie ustawy oraz akty międzynarodowe, ratyfikowane przez RP stanowią obowiązujące źródło prawa, dyrektywy zaś wymagają implementacji, czyli przyjęcia odpowiednich rozwiązań w prawie polskim.

Przypominamy także, że – zgodnie z art. 7 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – umowy międzynarodowe przewidujące dalej idącą ochronę posiadacza praw, niż wynika to z polskiej ustawy, stosuje się bezpośrednio.