Zmiany w punktacji czasopism naukowych są nielegalne

Minister steruje wynikami ewaluacji – mówi prof. Grzegorz Wierczyński, przewodniczący zespołu do spraw punktacji czasopism naukowych Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Autor Katarzyna Wójcik, Rzeczpospolita, 14.12.2021 r. https://www.rp.pl