XXIV Walne Zgromadzenie IWP – stanowisko ws. działalności rynku prasowego

Uczestnicy obradującego w dniu 28 kwietnia XXIV Walnego Zgromadzenia Izby Wydawców Prasy wysłuchali sprawozdań z działalności Izby w minionym roku oraz udzielili absolutorium władzom IWP.

Walne Zgromadzenie IWP przyjęło uchwałę ws. działalności rynku prasowego, w której stwierdzono m.in., że tylko silna ekonomicznie prasa może zrealizować powinności wynikające z jej społecznej misji. Branża prasowa odgrywa kluczową ekonomiczną, społeczną i kulturalną rolę w Polsce. Jej siła przyczynia się do rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, propagowania polskiego stylu życia, historii, kultury i wartości społecznych. Branża prasowa, wobec technologicznych wyzwań, wymaga silnego wsparcia państwa poprzez dostosowanie obowiązującego prasę prawa do aktualnych warunków działalności, wynikających z nowych technologii cyfrowych i internetu.

Problemy rynku prasowego oraz wynikające z nich postulaty wobec władz państwowych określono w stanowisku w sprawie działalności rynku prasowego, które załączono niżej.

Stanowisko XXIV Walnego Zgromadzenia IWP ws. działalności rynku prasowego