Wyniki badań skuteczności reklamy w prasie – prasa angażuje odbiorcę

Polskie Badania Czytelnictwa zakończyły etap badania zalet prasy, dotyczący postrzegania reklam w prasie. Wyniki badania „eyetrackerowego” (za pomocą urządzenia, które śledzi ruchy gałki ocznej respondenta, któremu pokazywany jest materiał badawczy) są korzystane dla prasy, dostarczają empirycznego dowodu, że prasa angażuje odbiorcę (skupia uwagę), dzięki czemu reklamodawca może przekazać konsumentowi bardziej złożony komunikat marketingowy. PBC przedstawiły prezentację wyników na posiedzeniu Zarządu IWP w kwietniu br. Główne wnioski z badań realizowanych przez Kantar Millward Brown i częściowo GFK Polonia są następujące: •       Liczba spojrzeń, jako miara uwagi (na reklamie i na treściach redakcyjnych), to przewaga prasy wobec internetu (uwaga: jako internet badano domeny nienależące do wydawców prasowych, czyli internet to konkurenci prasy); •       Internet generuje dłuższe niż prasa średnie spojrzenie, ale łączny czas oglądania reklamy jest istotnie dłuższy w prasie; •       Kontekst prasowy powoduje większe zaangażowanie emocjonalne w reklamę (większa źrenica) niż podobne treści w internecie; •       Reklama zaplanowana, dopasowana do treści redakcyjnych (kontekstowa) częściej przyciąga wzrok, skupia uwagę oraz jest uważniej czytana; wyniki są o kilkadziesiąt procent wyższe. 17 maja odbyła się prezentacja ww. wyników badań, na którą zaproszeni zostali reklamodawcy zgłoszeni przez biura reklamy, przedstawiciele domów mediowych i menadżerowie z biur reklamy wydawców. Główny przekaz marketingowy brzmiał: Prasa angażuje. Podkreślano, że prasa ma specyficzną funkcję w mediaplanie reklamowym i nie jest zastępowalna. A przenosząc kampanie do innych mediów, reklamodawcy tracą na jakości kampanii reklamowej: ich komunikat do konsumenta jest uboższy i krótszy. W trakcie trwania imprezy uczestnicy brali udział w badaniu eyetrackerowym, tak aby przedstawiciele domów mediowych – rekomendujący i recenzujący wyniki badań reklamodawcom – mogli zapoznać się osobiście z metodologią badania PBC. Uczestnicy  otrzymali elektroniczną prezentację wyników oraz nagranie video z ich omówieniem, a także specjalnie wydrukowany PBC Magazyn, zawierający artykuł redakcyjny omawiający badania i prezentujący ich wyniki; ponadto magazyn zawierał inne informacje o empirycznych zaletach prasy pod hasłem: czytelnik prasy to aktywny konsument. Materiały omawiające wyniki badania i zalety prasy jako nośnika reklam otrzymują biura reklamy wydawnictw celem ich kolportowania do swoich klientów i posługiwania się w sprzedaży reklam. Wydawcy otrzymali również materiały prasowe do zamieszczania ich w swoich tytułach, w formie artykułów. Pracownicy PBC prowadzą prezentacje wyników dla szerszego grona pracowników biur reklamy Wydawcy, tak aby jak największa liczba handlowców nie tylko dysponowała wynikami, ale i potrafiła je opowiadać swoim klientom w codziennych kontaktach handlowych. Informacja o badaniu  i materiały z wynikami są dostępne do pobrania na www.pbc.pl, a dodatkowo będą jeszcze kolportowane w mediach społecznościowych w postaci infografik.