Wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Copyright Polska” decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 czerwca 2016 roku rozpoczęło działania związane z realizacją wypłaty wynagrodzeń za tzw. wypożyczenia biblioteczne, które wprowadziła znowelizowana w 2015 roku ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, określając je w art. 351-4 .

W tym roku po raz pierwszy wypłacone zostaną wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne utworów powstałych i opublikowanych w języku polskim oraz tłumaczeń na język polski. Do ubiegania się o wynagrodzenie są uprawnieni twórcy i ich spadkobiercy oraz wydawcy. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego do podziału i wypłaty wynagrodzeń wyznaczył organizację SAiW Copyright Polska. Organizacja ta w ostatnich dniach uruchomiła platformę ułatwiającą potencjalnym uprawnionym przygotowywanie oświadczeń niezbędnych do wypłaty wynagrodzeń. Dostęp do platformy możliwy jest pod adresem http://www.plr.copyrightpolska.com.pl/login. By oświadczenie wywołało skutek w tym roku, musi zostać złożone również na piśmie w terminie do dnia 31 sierpnia na adres: SAIW Copyright Polska, ul. Nowogrodzka 62B/8, 02-002 Warszawa.

Na wypłatę wynagrodzeń przeznaczane będą corocznie środki pochodzące z opłat Funduszu Promocji Kultury, tworzonego i finansowanego na podstawie art. 87 ustawy o grach hazardowych. Wysokość należnego w danym roku wynagrodzenia określana będzie proporcjonalnie do liczby wypożyczeń egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne, które są wskazane w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z 20.11.2015, poz. 1924). Po potrąceniu kosztów określenia wysokości i wypłaty wynagrodzenia, 75% środków zostanie przeznaczone dla twórców, natomiast 25% dla wydawców.

Wynagrodzenia należne z tytułu wypożyczeń dokonanych w 2015 roku zostaną wypłacone do końca bieżącego roku.

SAiW Copyright Polska uruchomiło system ułatwiający uprawnionym przygotowywanie oświadczeń wymaganych do wypłaty wynagrodzeń. Jest on dostępny pod adresem www.plr.copyrightpolska.com.pl .

Należy:

  1. Wejść na stronę www.plr.copyrightpolska.com.pl
  2. Zarejestrować się. W tym celu:
  3. w panelu po prawej stronie wybrać właściwą sobie opcję: autor (współautor, tłumacz) lub wydawca, lub spadkobierca;
  4. nacisnąć przycisk „Dalej” i wprowadzić swój adres emailowy i wybrane przez siebie hasło;
  5. potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link podany w emailu, który zostanie wygenerowany przez system i wysłany na podany adres.
  6. Dokończyć rejestracji poprzez wypełnienie formularza internetowego, do którego przekieruje link z emaila.
  7. Gotowe oświadczenie należy także wydrukować, podpisać i wysłać na adres SAiW Copyright Polska pocztą do 31 sierpnia br.

Na stronie www.plr.copyrightpolska.com.pl można również sprawdzić, czy książka, do której posiada prawa autor (tłumacz) lub wydawca znajduje się w bazie PLR. W tym celu na stronie internetowej należy wybrać opcję „Sprawdź”, a następnie wprowadzić numer ISBN poszukiwanej książki.