Wstęp

W niniejszej zakładce prezentowane są aktualne regulacje prawne, które odgrywają znaczącą rolę dla rynku prasowego. Stosowne polskie ustawy i rozporządzenia a także regulacje wspólnotowe i unijne zostały usystematyzowane kategoriami. Ze względu na potrzebę prezentowania aktualnych tekstów, w wielu miejscach odsyłamy do ISAP, czyli Internetowego Systemu Aktów Prawnych, opracowywanego przez SEJM RP. W przypadku tekstów o randze europejskiej, odsyłamy do EUR-Lex – bazy aktów prawnych UE.

SZCZEGÓŁOWE REGULACJE VAT

PRAWO AUTORSKIE