Wspólne wystąpienie organizacji wydawców do MKiDN – ważne dla wydawców i kultury

Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej i SW Repropol wystąpiły wspólnie do ministra kultury wskazując szereg obszarów prawnych i społecznych, które wymagają szczególnej troski resortu – dla umożliwienia wypełniania przez wydawców prasy właściwego ich zadań społecznych i kulturowych.

W piśmie z 11 grudnia 2015 r. wskazano, iż digitalizacja nie zmniejszyła, ale zwiększyła potrzebę ochrony treści za pomocą praw autorskich, a w świecie cyfrowym także uczciwa konkurencja oraz przejrzystość mają znaczenie podstawowe. Jedną ze spraw prawnych, koniecznych dla jej zapewnienia, jest utrzymanie wyjątku prasowego w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych. Istotną rzeczą jest również, aby Polska jak i inne państwa członkowskie UE mogły stosować obniżone stawki podatku VAT od prasy elektronicznej.

Wydawcy zwracają również uwagę, że przepisy o ochronie danych nie powinny utrudniać funkcjonowania wolnej i niezależnej prasy, zaś prawo prasowe powinno być gwarantem wolności prasy, regulującym jej podstawowe prawa i obowiązki.

W piśmie wskazano również, że niezmiernie ważne jest usunięcie mechanizmów prawnych służących głównie ograniczaniu społecznej roli prasy, przede wszystkim prasy lokalnej, konieczne jest także zagwarantowanie równości i uczciwej konkurencji na lokalnych rynkach reklamowych.

Wydawcy podnoszą także, iż należy zagwarantować, aby wynagrodzenia dla twórców i wydawców prasy należne z tytułu art. 20 i 201 pr.aut. były realizowane przez właściwe OZZ-y przejrzyście i bez zbędnej zwłoki.

Z pełną treścią wystąpienia IWP, SGL, SPL i SW „Repropol” do MKiDN można zapoznać się niżej.

160426_Stanowisko_wydawców_prasy_ws_konsultacji_KE_dot _praw_pokrewnych