Wdrożenie RODO w branży wydawniczej – szkolenie

Izba Wydawców Prasy i SDiW REPROPOL zorganizowały w dniu 20 kwietnia 2018 r. szkolenie nt. „Wdrożenie RODO w branży wydawniczej”. Szkolenie prowadził dr Paweł Litwiński, partner w kancelarii Barta LitwińskiKancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda.

Szkolenie obejmowało szeroki zakres tematów wiążących się z wejściem w życie (25 maja 2018 r.) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Program i treść zajęć uwzględniały specyfikę działania wydawców prasy i problemy, jakie mogą oni napotkać w związku z wdrożeniem i stosowaniem RODO. Zakres szkolenia obejmował:

 1. Nowe przepisy o ochronie danych osobowych – podstawowe informacje
  1. czym jest RODO?
  2. RODO a przepisy sektorowe
  3. bezpośrednie stosowanie RODO
 1. Zastosowanie przepisów RODO przez wydawców
  1. kto stosuje RODO?
  2. do jakich czynności stosuje się RODO?
  3. tzw. klauzula prasowa
 1. Czym są dane osobowe? Podstawowe pojęcia RODO
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych
  1. legalność
  2. celowość
  3. minimalizacja
  4. ograniczenie czasowe przetwarzania
  5. zabezpieczenie danych
 1. Jaka podstawa przetwarzania danych w branży wydawniczej?
  1. przetwarzanie danych niezbędne do wykonywania umów
  2. zgoda na przetwarzanie danych
  3. przetwarzanie danych w wykonaniu obowiązku prawnego
 1. Obowiązki informacyjne przy przetwarzaniu danych
  1. gromadzenie danych
  2. obowiązki informacyjne na wniosek
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. prawo do informacji
  2. prawo do bycia zapomnianym, czy i jak wpływa na sektor wydawniczy?
  3. prawo do przenoszenia danych
 1. Obowiązki organizacyjne związane z przetwarzaniem danych
  1. powierzanie przetwarzania danych osobowych
  2. zabezpieczenie danych osobowych w oparciu o podejście oparte na ryzyku
  3. ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje
 1. Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.

W szkoleniu wzięło udział 80 osób z kilkudziesięciu wydawnictw prasowych, w tym wielu wydawców prasy lokalnej.

Dla uczestników szkolenia została przygotowana specjalna prezentacja, ponadto otrzymali „Przewodnik po RODO dla małych i średnich przedsiębiorców”, opracowany przez prowadzącego szkolenie dr. P. Litwińskiego z inicjatywy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Przewodnik ten można pobrać poniżej

Przewodnik po RODO dla małych i średnich przedsiębiorców

lub ze strony MPiT: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/przewodnik-po-rodo-dla-msp/