Urząd Komunikacji Elektronicznej w nowej roli. Stanie na straży big techów

Funkcję koordynatora ds. usług cyfrowych ma w Polsce pełnić Urząd Komunikacji Elektronicznej. Pomagać będzie mu zaś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowa rola ma przypaść UKE w ramach wdrażania unijnego rozporządzenia 2022/2065 – akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act – DSA). Regulacja ta wzmacnia pozycję użytkowników wobec platform internetowych.

Autor Elżbieta Rutkowska, Źródło Dziennik Gazeta Prawna 15.01.2024