Umowy o dzieła w wydawnictwie – analiza prawna

W związku z pytaniami kierowanymi do Izby, a także informacjami o kontrolach ZUS dotyczących kwalifikowania wykonywanych czynności pod katem zawieranym umów, kancelaria prawna Bukowski & Wspólnicy przygotowała na zlecenie Izby opinię prawną odnoszącą się do zasad stosowania umowy o dzieło w praktyce wydawniczej.

Opinię tę wraz z wzorami umów Biuro Izby przesłało wszystkim członkom IWP w celu wykorzystania jej w bieżącej pracy wydawnictwa. Materiały te dostępne są także w dziale „dla Członków”.