Udział wydawców w debatach i konsultacjach prawnych w czerwcu 2016 r.

W ostatnim miesiącu przed wakacjami odbyło się szereg spotkań i debat w ministerstwach i w parlamencie, poświęconych konsultacjom ważnych dla wydawców kwestii prawnych, zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym.

Przedstawiciele Izby Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL uczestniczyli m.in. 20 czerwca w spotkaniu poświęconym wprowadzeniu praw pokrewnych dla wydawców, zorganizowanym przez Radę ds. Cyfryzacji przy Ministrze. Cyfryzacji.

W dniu 22 czerwca przedstawiciele Izby z prezesem SW. Podkańskim uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu senackich Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Spotkanie poświęcone było unijnej reformie prawa ochrony danych osobowych.

W dniu 23 czerwca przedstawiciele Stowarzyszenia „Kreatywna Polska”, w tym także Izby Wydawców Prasy, spotkali się z Krzysztofem Szubertem, doradcą minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej.

Z szerszym omówieniem przebiegu tych spotkań oraz z treścią listu „Kreatywnej Polski” do minister A. Streżyńskiej można się zapoznać na stronie internetowej Izby w dziale „dla Członków”.